Intent

Gemaakt in opdracht
|
Maart 2013

Intent: een teken van liefde.

Een 14 karaats rose gouden hart met een rutielkwarts.